VIC 93 885 45 58

|

BARCELONA 93 209 01 99

| Àrea clients

Publicacions

Circular 2 – IMPOST SOBRE ELS GASOS FLUORATS D’EFECTE HIVERNACLE

01/01/2014

En data 30 de desembre s’ha aprovat el Reglament del nou Impost sobre gasos fluorats d’efecte hivernacle, que entre en vigor a partir de 1 de gener de 2014. Aquest impost afecta als productors, importadors o adquirents intracomunitaris d’aquests productes i afectarà al cost dels serveis afectats per aquest tipus de productes, com poden ser els aires condicionats, refrigeracions, vitrines de fred etc.

Circular 18 –MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT DE L’IVA (Règim especial criteri de caixa)

01/11/2013

Amb data 26 d’octubre s’ha aprovat la Modificació del Reglament del Impost sobre el Valor Afegit que desenvolupa l’aplicació del nou règim especial de criteri de caixa.

Circular 19 – MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT DE L’IVA I REGLAMENTS DE PROCEDIMETS ADMINISTRATIUS

01/11/2013

Amb data 26 d’octubre s’ha aprovat la Modificació del Reglament del Impost sobre el Valor Afegit, el Reglament que desenvolupa la Llei General Tributaria en matèria de revisió en via administrativa, el Reglament General d’actuacions i procediments de Gestió de inspecció tributaria i el Reglament que regula les obligacions de facturació.

Circular 20 – LLEI PEL QUE S’ESTABLEIXEN DETERINADES MESURES EN MATÈRIA DE FISCALITAT MEDIAMBIENTAL Y S’ADOPTEN ALTRES MESURES TRIBUTÀRIES I FINANCERES

01/11/2013

Amb data 30 d’octubre s’ha aprovat la Llei 16/2013, de 29 d’octubre per la que s’estableixen determinades mesures en matèria de fiscalitat mediambiental i s’adopten altres mesures tributàries i financeres, les més rellevants de les quals avancem a continuació:

Circular 21 – NOVETATS NORMATIVA SEPA – Rebuts domiciliats

01/11/2013

L’establiment de la Zona Única de Pagaments en Euros (SEPA - Single Euro Payments Area) té com a objectiu la unificació dels diferents instruments de pagament nacionals en uns instruments de pagament comuns en els 27 països membres de la Unió europea, més Islàndia, Liechtenstein, Mònaco, Noruega i Suïssa. Les principals magnituds de la migració dels instruments de pagaments nacionals als requeriments de SEPA, són:

Circular 13 – LLEI DE SUPORT ALS EMPRENEDORS (RÈGIM ESPECIAL EN L’IVA DEL CRITERI DE CAIXA)

01/10/2013

EL 28 de setembre de 2013 es va publicar la Llei 14/2013 de suport als emprenedors i la seva internacionalització, on s’incorpora un nou règim especial en l’IVA del criteri de caixa:

Circular 14 – LLEI DE SUPORT ALS EMPRENEDORS (MODIFICACIONS A L’IMPOST DE SOCIETATS)

01/10/2013

En data 28 de setembre de 2013 es va publicar la Llei 14/2013 de suport als emprenedors i la seva internacionalització, on s’incorporen els següents incentius fiscals a l’Impost de Societats:

Página:Primera  < 4 56