VIC 93 885 45 58

|

BARCELONA 93 209 01 99

| Àrea clients | Demanar Cita Renda

Mercantil jurídic

· Assessorament permanent i personalitzat de:
- Novetats legislatives
- Consultes i sentències

· Informes mercantils

· Gestió d'actes societaris

· Seguiment de venciments de càrrecs

· Planificacions i estructures empresarials:
- Fusions i escissions
- Transmissió d'emrpeses

· Successori:
- Planificacions successòries
- Testamentaries
- Donacions
- Heretaments

· Entrevistes i respostes a consultes formulades