VIC 93 885 45 58

|

BARCELONA 93 209 01 99

| Àrea clients | Demanar Cita Renda

NOVETATS

Consulta Vinculant 0131 de 29 de gener de 2021

26/08/2021

Consulta vinculant relativa a les retencions d'IRPF als treballadors que s'incorporen tenint en compte les remuneracions i retencions de l’empresa d’on prové(V0131-21)

Consulta vinculant relativa a les retencions d'IRPF als treballadors que s'incorporen tenint en compte les remuneracions i retencions de l’empresa d’on prové(V0131-21)

Documents adjunts