VIC 93 885 45 58

|

BARCELONA 93 209 01 99

| Àrea clients

NOVETATS

Consulta Vinculant 1 de juny de 2021

13/10/2021

A efectes de determinar els elements patrimonials que queden exclosos del càlcul del límit de la quota íntegra conjunta en l'impost de patrimoni i IRPF no s'han de tenir en compte aquells elements patrimonials que no produeixin rendiments gravats per la LIRPF.

A efectes de determinar els elements patrimonials que queden exclosos del càlcul del límit de la quota íntegra conjunta en l'impost de patrimoni i IRPF no s'han de tenir en compte aquells elements patrimonials que no produeixin rendiments gravats per la LIRPF.

Documents adjunts