VIC 93 885 45 58

|

BARCELONA 93 209 01 99

| Àrea clients

NOVETATS

Consulta Vinculant 188 de 4 de febrer de 2021

21/10/2021

Una persona jubilada que presta serveis esporàdics i ocasionals per un import inferior al SMI i sense intenció de continuïtat no tindrà la condició d'empresari o professional a efectes d'IVA

Una persona jubilada que presta serveis esporàdics i ocasionals per un import inferior al SMI i sense intenció de continuïtat no tindrà la condició d'empresari o professional a efectes d'IVA

Documents adjunts