VIC 93 885 45 58

|

BARCELONA 93 209 01 99

| Àrea clients | Demanar Cita Renda

NOVETATS

Consulta Vinculant 23 de març de 2021

13/10/2021

En el cas de persones físiques que porten a terme una activitat econòmica, el domicili que ha de constar en les factures ha de ser el del lloc on desenvolupa l'activitat i no la seva residència habitual.

En el cas de persones físiques que porten a terme una activitat econòmica, el domicili que ha de constar en les factures ha de ser el del lloc on desenvolupa l'activitat i no la seva residència habitual.

Documents adjunts