VIC 93 885 45 58

|

BARCELONA 93 209 01 99

| Àrea clients

NOVETATS

Consulta Vinculant 2891-18, de 8 de novembre de 2018

13/02/2019

Consulta Vinculant 2891-18, de 8 de novembre de 2018, de la Subdirecció General Impostos sobre el Consum relacionada amb la facturació electrónica i el valor a efectes fiscals de les factures en format pdf enviades per e-mail sense signatura digital

Documents adjunts