VIC 93 885 45 58

|

BARCELONA 93 209 01 99

| Àrea clients | Demanar Cita Renda

NOVETATS

Consulta Vinculant 3367 de 17 de novembre de 2020

26/08/2021

Consulta Vinculant relativa a l’exempció de retenció i ingrés de quilometratge de 0.19 euros/km no aplicable als autònoms, solament a treballadors (V3367-20)

Consulta Vinculant relativa a l’exempció de retenció i ingrés de quilometratge de 0.19 euros/km no aplicable als autònoms, solament a treballadors (V3367-20)

Documents adjunts