VIC 93 885 45 58

|

BARCELONA 93 209 01 99

| Àrea clients | Demanar Cita Renda

NOVETATS

Consulta Vinculant 3616 de 21 de desembre de 2020

26/08/2021

Consulta relativa a la dissolució de l'indivís i els excessos d'adjudicació, i la tributació en Impost de Transmissions Patrimonials.(V3616-20)

Consulta relativa a la dissolució de l'indivís i els excessos d'adjudicació, i la tributació en Impost de Transmissions Patrimonials.(V3616-20)

Documents adjunts