VIC 93 885 45 58

|

BARCELONA 93 209 01 99

| Àrea clients | Demanar Cita Renda

NOVETATS

Consulta Vinculant v2440-21, de 22 de setembre

18/02/2022

Consulta Vinculant sobre la justificació de les despeses de pernoctació. S'haurà de justificar la pernoctació amb el tiquet o factura de l'hotel.

Consulta Vinculant sobre la justificació de les despeses de pernoctació. S'haurà de justificar la pernoctació amb el tiquet o factura de l'hotel.

Documents adjunts