VIC 93 885 45 58

|

BARCELONA 93 209 01 99

| Àrea clients | Demanar Cita Renda

NOVETATS

Consulta Vinculant v2808-21, de 16 de novembre de 2021

18/02/2022

La percepció d'una ajuda per a instal·lació de plaques solars en l'habitatge constitueix un guany patrimonial a efectes d'IRPF

La percepció d'una ajuda per a instal·lació de plaques solars en l'habitatge constitueix un guany patrimonial a efectes d'IRPF

Documents adjunts