VIC 93 885 45 58

|

BARCELONA 93 209 01 99

| Àrea clients | Demanar Cita Renda

NOVETATS

Sentència TJUE sobre IVA, inversió del subjecte passiu i facturació

25/12/2017

Sentència del TJUE sobre la interpretació de la Directiva 2006/112/CE, de 28 de noviembre de 2006, relativa a l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA)

Documents adjunts