VIC 93 885 45 58

|

BARCELONA 93 209 01 99

| Àrea clients | Demanar Cita Renda

NOVETATS

Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Madrid de 30 de gener de 2017

25/12/2017

Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Madrid, sobre IRPF i partides que redueixen la base imposable

En l'aplicació de les quanitats del règim d'anualitats per aliments a favor dels fills s'ha d'interpretar atenent al tenor literal del Conveni aprovat judicialment mitjançant sentència de separació, i al sentit que les parts van voler atribuïr a les seves clàusules.

Documents adjunts