VIC 93 885 45 58

|

BARCELONA 93 209 01 99

| Àrea clients | Demanar Cita Renda

Publicacions

Circular 10 .- Novetats tributaries incloses en la LLei de Prevencio del Frau Fiscal

13/10/2021

Novetats tributaries incloses en la LLei de Prevencio del Frau Fiscal

Circular 11 .- Impost sobre emissions de diòxid de carboni CO2

13/10/2021

Nou impost sobre emissions de diòxid de carboni CO2

Sentència del Tribunal Suprem, 20 de gener de 2021

13/10/2021

Adjuntem un resum de la sentència del Tribunal Suprem sobre la reducció de rendiments irregulars a efectes de IRPF i la seva aplicació segons cada subjecte passiu.

Consulta Vinculant 17 de juny de 2021

13/10/2021

Us adjuntem la Consulta Vinculant de 17 de juny de 2021 sobre el lloguer d'un immoble amb finalitats turístiques, sense prestar-se serveis addicionals propis de l’industria hotelera, es consideraran exempts d’IVA i subjectes a ITP AJD

Consulta Vinculant 1 de juny de 2021

13/10/2021

A efectes de determinar els elements patrimonials que queden exclosos del càlcul del límit de la quota íntegra conjunta en l'impost de patrimoni i IRPF no s'han de tenir en compte aquells elements patrimonials que no produeixin rendiments gravats per la LIRPF.

Consulta Vinculant 23 de març de 2021

13/10/2021

En el cas de persones físiques que porten a terme una activitat econòmica, el domicili que ha de constar en les factures ha de ser el del lloc on desenvolupa l'activitat i no la seva residència habitual.

Consulta Vinculant 3616 de 21 de desembre de 2020

26/08/2021

Consulta relativa a la dissolució de l'indivís i els excessos d'adjudicació, i la tributació en Impost de Transmissions Patrimonials.(V3616-20)

Consulta Vinculant 0131 de 29 de gener de 2021

26/08/2021

Consulta vinculant relativa a les retencions d'IRPF als treballadors que s'incorporen tenint en compte les remuneracions i retencions de l’empresa d’on prové(V0131-21)

Consulta Vinculant 3367 de 17 de novembre de 2020

26/08/2021

Consulta Vinculant relativa a l’exempció de retenció i ingrés de quilometratge de 0.19 euros/km no aplicable als autònoms, solament a treballadors (V3367-20)

Consulta Vinculant 3319 de 6 de novembre de 2020

26/08/2021

Consulta Vinculant relativa a Impost de Patrimoni, El treballador contractat en 2 empreses amb contractes a jornada complerta, no es vàlid per la persona contractada en activitat de lloguers.(V3319-20)

Página: < 12 3 4 >  Última