VIC 93 885 45 58

|

BARCELONA 93 209 01 99

| Àrea clients | Demanar Cita Renda

Publicacions

Consulta Vinculant 3468 de 30 de novembre de 2020

26/08/2021

Consulta V3468-20.- Les ajudes al lloguer, son guanys patrimonials a la base general de l'impost de l'IRPF i no estan exempts

Consulta Vinculant 3255 de 30 d'octubre de 2020

26/08/2021

Consulta V3255-20.- La indemnització per acomiadament laboral és embargable per no tenir consideració de salari.

Consulta Vinculant 3277 de 4 de novembre de 2020

26/08/2021

Consulta V3277-20.- En cas de societat quebrada, per donar la pèrdua patrimonial, cal la liquidació de l’empresa.

Consulta Vinculant 3269 de 30 d'octubre de 2020

26/08/2021

Consulta Vinculant V3269 sobre el pagament de càrregues en el cas d'adquirir una finca en subhasta. El pagament de les càrregues no pot ser considerat un cost.

TEAC 21-06-2021

26/08/2021

Resolució del TEAC: el destí previsible en la transmissió de l'immoble i les formalitats de l'IVA són els requisits necessaris per aplicar la renúncia a l'exempció de l'IVA

Consulta Vinculant 2891-18, de 8 de novembre de 2018

13/02/2019

Consulta Vinculant 2891-18, de 8 de novembre de 2018, de la Subdirecció General Impostos sobre el Consum relacionada amb la facturació electrónica i el valor a efectes fiscals de les factures en format pdf enviades per e-mail sense signatura digital

Consulta Vinculant V0949-18, de 11 d'abril de 2018

04/02/2019

Consulta Vinculant V0949-18, d'11 d'abril de 2018, sobre retribució en espècie i la seva relació amb IRPF, IVA i Impost de Societats.

Sentència TJUE sobre IVA, inversió del subjecte passiu i facturació

25/12/2017

Sentència del TJUE sobre la interpretació de la Directiva 2006/112/CE, de 28 de noviembre de 2006, relativa a l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA)

Sentència del TJUE sobre IVA

25/12/2017

Sentència del TJUE sobre IVA i la cessió de la propietat en compensació de deute tributari d'un empresari

Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Madrid de 30 de gener de 2017

25/12/2017

Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Madrid, sobre IRPF i partides que redueixen la base imposable

Página: < 1 23 4 5 >  Última