VIC 93 885 45 58

|

BARCELONA 93 209 01 99

| Àrea clients | Demanar Cita Renda

Publicacions

Consulta Vinculant 2891-18, de 8 de novembre de 2018

13/02/2019

Consulta Vinculant 2891-18, de 8 de novembre de 2018, de la Subdirecció General Impostos sobre el Consum relacionada amb la facturació electrónica i el valor a efectes fiscals de les factures en format pdf enviades per e-mail sense signatura digital

Consulta Vinculant V0949-18, de 11 d'abril de 2018

04/02/2019

Consulta Vinculant V0949-18, d'11 d'abril de 2018, sobre retribució en espècie i la seva relació amb IRPF, IVA i Impost de Societats.

Sentència TJUE sobre IVA, inversió del subjecte passiu i facturació

25/12/2017

Sentència del TJUE sobre la interpretació de la Directiva 2006/112/CE, de 28 de noviembre de 2006, relativa a l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA)

Sentència del TJUE sobre IVA

25/12/2017

Sentència del TJUE sobre IVA i la cessió de la propietat en compensació de deute tributari d'un empresari

Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Madrid de 30 de gener de 2017

25/12/2017

Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Madrid, sobre IRPF i partides que redueixen la base imposable

Consulta Vinculant V0543-17, sobre IRPF

25/12/2017

Consulta Vinculant V0543-17, sobre IRPF i el tipus de retenció aplicable a les retribucions del soci i l'Administrador d'una Societat

Nou criteri d’obligació de portar Llibre Iva Suportat per activitats totalment exemptes del IVA

26/10/2017

En aquesta Consulta Vinculant la Subdirecció General d'Impostos sobre el Consum modifica el criteri mantingut fins el moment respecte la necessitat de portar el llibre registre de factures emeses.

Nou criteri d’obligació de portar Llibre Iva Suportat per activitats totalment exemptes del IVA

26/10/2017

Nou criteri de la DGT sobre l’obligació de portar llibre d’IVA suportat pels clients que no tenen obligació d'emetre factura.

Consulta ICAC sobre l’obligatorietat de formular els Comptes Anuals normals en empreses que individualment ho han de fer amb el model abreujat.

04/09/2017

L' ICAC aclareix en aquesta consulta com es determina per empreses integrants d'un grup consolidat l'obligatorierat de formular els Comptes Anuals normals quan individualment ho haurien de fer amb el model abreujat.

Consulta Vinculant referent a la compatibilitat de la condició d'habitatge habitual d'un habitatge que es lloga estacionalment.

23/03/2017

En aquesta Consulta Vinculant la Subdirecció General d' IRPF informa de si es possible que un habitatge a efectes fiscals mantingui la seva condició d’habitatge habitual si puntualment es objecte de lloguer estacional.

Página:1 2 3 >  Última