VIC 93 885 45 58

|

BARCELONA 93 209 01 99

| Àrea clients

Publicacions

Consulta Vinculant 3616 de 21 de desembre de 2020

26/08/2021

Consulta relativa a la dissolució de l'indivís i els excessos d'adjudicació, i la tributació en Impost de Transmissions Patrimonials.(V3616-20)

Consulta Vinculant 0131 de 29 de gener de 2021

26/08/2021

Consulta vinculant relativa a les retencions d'IRPF als treballadors que s'incorporen tenint en compte les remuneracions i retencions de l’empresa d’on prové(V0131-21)

Consulta Vinculant 3367 de 17 de novembre de 2020

26/08/2021

Consulta Vinculant relativa a l’exempció de retenció i ingrés de quilometratge de 0.19 euros/km no aplicable als autònoms, solament a treballadors (V3367-20)

Consulta Vinculant 3319 de 6 de novembre de 2020

26/08/2021

Consulta Vinculant relativa a Impost de Patrimoni, El treballador contractat en 2 empreses amb contractes a jornada complerta, no es vàlid per la persona contractada en activitat de lloguers.(V3319-20)

Consulta Vinculant 3468 de 30 de novembre de 2020

26/08/2021

Consulta V3468-20.- Les ajudes al lloguer, son guanys patrimonials a la base general de l'impost de l'IRPF i no estan exempts

Consulta Vinculant 3255 de 30 d'octubre de 2020

26/08/2021

Consulta V3255-20.- La indemnització per acomiadament laboral és embargable per no tenir consideració de salari.

Consulta Vinculant 3277 de 4 de novembre de 2020

26/08/2021

Consulta V3277-20.- En cas de societat quebrada, per donar la pèrdua patrimonial, cal la liquidació de l’empresa.

Consulta Vinculant 3269 de 30 d'octubre de 2020

26/08/2021

Consulta Vinculant V3269 sobre el pagament de càrregues en el cas d'adquirir una finca en subhasta. El pagament de les càrregues no pot ser considerat un cost.

TEAC 21-06-2021

26/08/2021

Resolució del TEAC: el destí previsible en la transmissió de l'immoble i les formalitats de l'IVA són els requisits necessaris per aplicar la renúncia a l'exempció de l'IVA

Consulta Vinculant 2891-18, de 8 de novembre de 2018

13/02/2019

Consulta Vinculant 2891-18, de 8 de novembre de 2018, de la Subdirecció General Impostos sobre el Consum relacionada amb la facturació electrónica i el valor a efectes fiscals de les factures en format pdf enviades per e-mail sense signatura digital

Página:1 2 3 >  Última