VIC 93 885 45 58

|

BARCELONA 93 209 01 99

| Àrea clients | Demanar Cita Renda

Publicacions

Consulta Vinculant v2440-21, de 22 de setembre

18/02/2022

Consulta Vinculant sobre la justificació de les despeses de pernoctació. S'haurà de justificar la pernoctació amb el tiquet o factura de l'hotel.

Consulta Vinculant v2808-21, de 16 de novembre de 2021

18/02/2022

La percepció d'una ajuda per a instal·lació de plaques solars en l'habitatge constitueix un guany patrimonial a efectes d'IRPF

Consulta Vinculant 2352 de 18 d'agost de 2021

21/10/2021

No es pot renunciar a aplicar la retenció sobre els rendiments d'activitats professionals.

Consulta Vinculant 188 de 4 de febrer de 2021

21/10/2021

Una persona jubilada que presta serveis esporàdics i ocasionals per un import inferior al SMI i sense intenció de continuïtat no tindrà la condició d'empresari o professional a efectes d'IVA

Consulta Vinculant 2005 de 1 de juliol de 2021

21/10/2021

La mort d'un cotitular d'una compte bancària obliga a efectes fiscals a justificar que els diners dipositats per l'altre titular no forma part de l'herència

Consulta Vinculant 2068 de 9 de juliol de 2021

21/10/2021

Consulta Vinculant que aclareix els dubtes sobre el percentatge d'IVA respecte l'instal·lació de plaques fotovoltaiques

Circular 5 .- Mesures de recolzament a la solvencia

13/10/2021

Els adjuntem la circular de les mesures de recolzament a la solvència.

Circular 6 .- Ajornament Impostos Primer Trimestre 2021

13/10/2021

Els adjuntem la Circular 6 d'aquest 2021 relativa a l'ajornament dels impostos del 1er trimestre

Circular 7 .- Mesures mercantils i concursals

13/10/2021

Els adjuntem la circular 7, amb les mesures mercantils i concursals publicades darrerament.

Circular 9 .-Nova tributracio IVA del Comerç Electrònic

13/10/2021

Els adjuntem la Circular 9, sobre la nova tributació: IVA del Comerç Electrònic

Página:1 2 3 >  Última